Kontakt
Skontaktuj się z nami!

Administrator danych osobowych, którym jest Farmacja Polska Apteki Główne Sp. z o.o., ul. Karola Dickensa 27, 02-382 Warszawa, NIP: 7010164770, REGON: 141659899, KRS: 0000321872 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług/sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą  przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  Jeśli chcą się Państwo z nami skontaktować to proszę wypełnić widoczny formularz,
  lub napisać na adres:

  e-mail: biuro@aptekiglowne.pl

  a także pocztą tradycyjną na adres:

  APTEKA GŁÓWNA
  ul. Chełmska 50 lok. 77
  00-724 Warszawa