Współpraca

Administrator danych osobowych, którym jest Farmacja Polska Apteki Główne Sp. z o. o., ul. Karola Dickensa 27, 02-382 Warszawa, NIP: 7010164770, REGON: 141659899, KRS: 0000321872 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług/sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą  przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

  Zapraszamy do kontaktu

  Drogi właścicielu aptek, farmaceuto, jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą apteki lub sieci aptek napisz do nas, na pewno się z Tobą skontaktujemy.  Adres pocztowy

  APTEKA GŁÓWNA
  ul. Chełmska 50 lok. 77
  00- 724 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta lokalu”