1. Współorganizatorzy i czas trwania oferty.

1.1. Współorganizatorami działań podejmowanych w ramach oferty „Cenowy Hit tygodnia” (dalej jako „Oferta”) są podmioty odpowiedzialne, dystrybutorzy produktów objętych Ofertą oraz właściciel Apteki.

1.2. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów produktów przewidzianych przez właściciela Apteki do objęcia Ofertą. W przypadku wyczerpania zapasów produktów przewidzianych przez właściciela Apteki do objęcia Ofertą Właściciel Apteki może w każdym czasie zakończyć działania w ramach Oferty.

2. Uczestnicy.

2.1. Uczestnikiem działań podejmowanych w ramach Oferty może być każda osoba, która w okresie jej obowiązywania zgłosi się do Apteki i dokona zakupu produktu/produktów objętego/objętych Ofertą.

3. Warunki Oferty.

3.1. Działania podejmowane w trakcie obowiązywania Oferty polegają na zaoferowaniu przez właściciela Apteki potencjalnemu nabywcy produktu/produktów objętego/objętych Ofertą, wskazanych w treści plakatu informacyjnego za określoną tam cenę.

3.2. Podczas dokonywania zakupu produktów objętych Ofertą, nabywca ma prawo do nabycia maksymalnie trzech takich produktów w ramach jednej transakcji.

1. Współorganizatorzy i czas trwania oferty.

1.1. Współorganizatorami działań podejmowanych w ramach Oferty Promocyjnej Aptek Głównych organizowanych wewnątrz aptek (dalej zwanej jako „Oferta”) są podmioty odpowiedzialne, dystrybutorzy produktów objętych Ofertą, oraz właściciel Apteki.

1.2. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów produktów przewidzianych przez właściciela Apteki do objęcia Ofertą. W przypadku wyczerpania zapasów produktów przewidzianych przez właściciela Apteki do objęcia Ofertą Właściciel Apteki może w każdym czasie zakończyć działania w ramach Oferty.

2. Uczestnicy.

2.1. Uczestnikiem działań podejmowanych w ramach Oferty może być każda osoba, która w okresie jej obowiązywania zgłosi się do Apteki i dokona zakupu produktu/produktów objętego/objętych Ofertą.

3. Warunki Oferty.

3.1. Działania podejmowane w trakcie obowiązywania Oferty polegają na zaoferowaniu przez właściciela Apteki potencjalnemu nabywcy produktu/produktów objętego/objętych Ofertą, wskazanych przez farmaceutę, lub inny środek przekazu za określoną cenę.

3.2. Podczas dokonywania zakupu produktów objętych Wewnętrzną Ofertą Promocyjną, nabywca ma prawo do nabycia maksymalnie trzech takich produktów w ramach jednej transakcji.